Dynamisk Stillness Touch

Dynamisk Stillness Touch

– hjælper dig til heling af krop og sjæl.

Disse sessioner er en invitation til at favne din krop, dine tanker og følelser uden at dømme noget som forkert.

Gennem en dyb dyb afspænding får du genskabt kontakten til de dele af dig selv, der har være skubbet til side eller lukket ned.

Følelser, som du ikke har følt dig tryg ved at udtrykke, er lagret i din energi, og kan give mange symptomer både kropsligt og mentalt. Gamle skader kan lave låsninger i dit bindevæv og det påvirker hele din kropsstruktur.

I Stillness touch åbner vi for adgangen til de selvhelbredende kræfter, og jo større tillid du kan have til den kraft i dig selv, jo større transformation kan der ske. Helheden træder tydeligere og tydeligere frem.

Sessionen foregår som en invitation gennem nærvær og det er din krops iboende intelligens, som får lov at stå ved roret.

Når alt hvad vi indeholder får lov at have plads i os, uden modstand, så bliver vi hele. En fysisk helhed, hvor alt hænger sammen og påvirker hinanden indbyrdes. Og en helhed mellem vores fysiske krop, bevidsthed og sjæl.

I en Stillness session vil du opleve at du gradvist kommer længere og længere ned i kroppen – i kontakt med dit hjertefelt og at livet “ånder dig”. Fordybelsen bliver typisk stærkere og tydeligere for hver session du får.

Jo mere vi åbner til vores hjertefelt, des størres adgang får vi til den visdom, der organiserer universet. I kontakt til dit hjertefelt, får du mulighed for at tage imod – dig selv, din sundhed og din sandhed.

Du kan læse mere om hvordan det foregår her