Hvordan jeg hjælper dig fra smerte til mere glæde og overskud

I klinikken tilbyder jeg helende Biodynamisk kraniosakral terapi. Det er blid behandling med fokus på dine ressourcer.  Jeg “lytter” med mine hænder, mine sanser og alt min erfaring og viden, til det din krop og dine energisystemer fortæller lige nu. Denne lytten vil din krop og dybere bevidsthed opleve som en invitation til at søge mod den balance og sundhed, som er naturligt for dig.

Stillness Touch sessioner er en særlig variant af den biodynamiske Kraniosakralterapi, hvor vi sammen dykker ind i det meditative energifelt, i en fuldstændig tillid at The Breath of life kan transformere det, som er klar til at forandres både på det fysiske, mentale og sjælelige plan. Det er en meget kærlig og givende stund, som oftest healer på dybe planer.

WuJi Gong kurser giver jeg dig et redskab du kan bruge resten af livet til at støtte dig selv i at leve i en dybere overensstemmelse med din indre sundhed og sandhed.

workshop, meditationsaftener og i gruppeforløb vil der typisk være et tema. Her blander jeg kortene ud fra min samlede værktøjskasse og erfaringer, og åbner for den energi, der kalder i nuet i den gruppe vi er samlet i, i det nu.

Uanset om jeg møder dig 1 til 1 i klinikken eller i en gruppe, så er mit fokus at hjælpe dig til at åbne energien ind til din indre sundhed og sandhed, som dybest set er én og den samme.